Home Books Izgradnja Radovi Projekti

 

Prof. dr. sc. Zvonimir Žagar              

 

  Bibliografija       Biography

 

 

Prof. dr. sc. Zvonimir Zagar, 

dipl. grad. ing.,Vinkovci, 1931).

 

 

  

     Realnu gimnaziju zavrsio u Vinkovcima. 

           U Zaqrebu diplomirao na AGG fakultetu konstrukterski smjer. 

           Doktorirao 1984. na Fakultetu gradevinskjh znanosti u Zagrebu.

           Bio zaposlen u Hrvatskom hidrometereološkom zavodu u Zagrebu, Direkciji ZTP u Zagrebu,  Željeznickom projektnom poduzecu ŽTP-a Zagreb, Građevinskom fakultetu u Zagrebu, Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta UST u Kumasiju (Ghana), istraživačkom odsjeku Poduzeċa za pruge i pružna postrojenja ŽTP-a u Zagrebu i Saobraċajnom studiju u Zagrebu. Sada zaposlen na Građevinskom fakultetu u Zagrebu.

 

Predavao:

o       Statiku i Teoriju konstrukcija na BT smjeru Arhitektonskog fakulteta                    Sveucilišta (UST) u Kumasiju, Ghani

o       Statiku i Teoriju konstrukcija na Građevinskom fakultetu u Zagrebu i Osijeku

o       Teoriju konstrukcija na RGN fakultetu u Zagrebu

o       Drvene konstrukcije na građevinskim fakultetima u Zagrebu, Splitu i Osijeku

o       predmet Nosive strukture na Međufakultetskom sveučilišnom studiju u Zagrebu

o       Nosive konstrukcije na poslijediplomskom studiju Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu

o       Predavao i na poslijediplomskim studijima građevinskih fakulteta u Ljubljani i Beogradu        

Sada predaje:

o       predmet Drvene konstukcije na dodiplomskom studiju  Gradevinskog   fakulteta u Zagrebu, 

o       predmet Ekspertni sustavi na poslijediplomskom studiju GF.

                   Objavio:  

o    skripta iz Drvenih konstrukcija, Drvenih i metalnih konstrukcija i Drvenih mostova

o       sveučilišne udžbenike na engleskom i hrvatskom jeziku

o       više priručnika za programiranje i korištenje programa za strukturalne analize konstrukcija

o       više od 200 znanstvenih i stručnih radova u inozemstvu i domaċoj znanstvenoj i stručnoj literaturi.

             Projektirao:

o       vise od stotinu objekata u drvetu, u armiranom betonu... 

   Voditelj je nekoliko znanstvenih tema: predmet interesa su  razvoj  drvenih   konstrukcija, posebice prostornih sustava i istraživanja na poIju ekspertnih sustava.
 Član je nekoliko strucnih udruženja u Hrvatskoj i inozemstvu.
 Izvanredni je clan Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.

  

  

Detailed information and bibliography can be found here:

 SVIBOR