Terug naar Startpagina


Wie woonde waar?


Een lijst van bewoners en winkeliers in het Heiloo van rond 1950 door Jan de Gruijter, co-auteur met Piet Stoffers, van het boek "Heiloo, toen het dorp nog dorp was". Deze lijst staat niet in het boek.

© All rights reservedAlle straten van het centrum komen aan bod, met de namen van zo ongeveer iedereen die er in die tijd woonde en werkte. Een gigantische taak, en we zijn Jan daar zeer dankbaar voor. Dit is een nieuwe rubriek (november 2009) bij de website Oude Prentbriefkaarten en foto's van Heiloo. Aanvullingen zijn altijd welkom - Frans Speur.
De foto hiernaast is van de Compumess-site van Peter Bijkerk.

De Heerenweg.

Westzijde, oneven nummers.

1 J. Kalff, burgemeester (aan de andere kant van de Kerkelaan) Later fam. Tomson. Huis heet De Merel. Gemeentelijk monument.

3 Jacob Helderman, fruithandelaar. (De Fruitkoning)

5 J.J. Hachmang, chauffeur

7 A. Blokker en K. Mailly, grondwerker.

9 Wed.P. Mooy-Smit. Dit pand verkeerde in een zeer slechte toestand en is toen gesloopt.De vrijgekomen grond is voor de helft bij het parkeerterrein van 't Loo gevoegd, de andere helft kwam vrij voor nieuwbouw.

11 Piet Knip, bakker

13 H.H. Groenland, (daarna J.A. Overpelt) Hier tegenover heeft het Armenhuis van Heiloo gestaan. Dit is omstreeks 1910 gesloopt.

15 Mevr. Mossel-Klomp, een bekende onderwijzeres.Begin jaren vijftig geëmigreerd naar Amerika.  

17 S. Vreeker

21 Wed.R.Onrust-Manting. Dit huisje, de Hutkoffer, staat er nog, het was eigendom van schilder Dirk Harder. Na het overlijden van mevr.Onrust in 1946 woonde hier nog Frans Hibma. Hij was getrouwd met een dochter van mevr. Onrust, Everdien. In 1962 is het gerestaureerd en vestigde zich er een antiekzaakje. (update: het pand is nu eigendom van glaskunstenares Lucia Admiraal en haar man. F.S.) (nog een update, door Piet Schut: “Mijn ouders Jan Schut en Gerry Haanraads  betrokken het huisje op 8 oktober 1947 (hun trouwdag). In het huisje werden drie kinderen geboren - Klaas, Piet en Maria. Vanwege verdere gezinsuitbreiding verhuisden wij in september 1952 naar de Butterlaan 47, Heiloo. Mijn vader is de bedenker van de naam De Hutkoffer. Hij hield een zeer uitgebreid dagboek bij en maakte in 1948 een pentekening van de "schouw", zoals die ook te zien is in het
krantenartikel over de hutkoffer op 14/8/2014”
).

23 Arie Harder, schilder. Daarvoor zijn broer Dirk Harder en na Arie C.F.Huijzer, ook schilder.

25 Siem Modder Sz., groentenhandel en aanzegger van begrafenis onderneming de Laatste Eer.

29 Jochem Kossen, hovenier (later naar nr.63)

31 Mevr.C.Verweel Vooren-Vennik, later mevr.Blikslager- de Wilde.Een groot huis op de hoek van de Willibrordusweg en de Heerenweg, genaamd de Lijsterhoek. Laten bouwen door oud-veldwachter Vos.

33 C.Klopper Sr., voorheen bakker, daarna D.Stellema.

35 Joh. de Graaf, daarna mej.A.A. de Graaf

37 Wed.Lust-Visser, daarna wed.J.van Es-Quist, en daarna weer Siem Bruin, militair.

39 H.de Graaf, later T.Briefjes

41 J.Roos. zuivelhandelaar, voor Roos:wed.H.Wit-Kuijper, na Roos: G.Jensch

43 J.Krijgsman, ex melkslijter, later S.H.Stroet.

45 Wed. G.Meijer-v.d.Kommer, later Jan Groot,postbode

47 Coenraad W.Roozing, accountant.Foto uit de collectie van Jan de Gruijter

49 P. de Groot, arbeider Rijkswaterstaat (broer van de bakker uit de v.Doornstraat, later Buisman).

51 P. Hartog

53 (oude) Dirk Greeuw en mevr.M.Greeuw-Knap (het huisje stond iets naar achteren)

55 Jac. de Vries, kruidenierswaren

57 Anton Roest, stoffeerder, manufacturen (daarna kapsalon Coen van den Hoogen)

59 R.G.Repko, horlogemaker (typisch klein huisje)

61 Huib Koel, timmerman, ijzerhandel

63 Wed.C.Rooderwijn-Kok, (daarna lange tijd leeg, daarna Jochem Kossen, vader van Jaap en Montes)

65 Piet Modder, gemeente opzichter

67 Dirk Oud, schilder, behanger

69 S.Deutekom, drukkerij en boekhandel (dit pand heeft zich weten te handhaven)

De Heerenweg oostzijde, beginnend tegenover de v.d.Veldenstraat, richting Kerkelaan:

48 Fam. Trieblinig. Het huis heette "Beppy Epy". De familie bestond uit zuster Betsy, broer Arie en broer Piet. De beide broers stonden bekend als de "venters van Heiloo". Arie duwde de bakfiets.

46 Frits Pesser, schoenmaker

44 Cees Relk Jz., groentenhandel

42 Piet Greeuw, sigarenmagazijn, tevens metselaar, penningmeester van de Foresters, voorzitter van Eensgezindheid, gemeenteraadslid, lid van de IJsbaancommissie.

40 J. Ouwendijk, kruidenier, daarvoor J.G.Kort.

38 B.Boulonois, reiziger.

Het huis van de familie Trieblinig staat er nog, de andere panden zijn verdwenen.

Vervolg Heerenweg oostzijde, vanaf hoek Raadhuisweg richting Kerkelaan (dus aan de andere kant van de kerk):

30 Garage J.C.Pietersma, daarvoor bloemist Bruin, daarna Brandweergarage, nu Fortis bank.

28 Jan Bood, vrachtrijder. Dit huis is weg.

16 J.Huijzer, daarna P.v.d.Steen.

14 J.Boot, later Pieter Johannes, arbeider

12 Mej.C.Rozing, kraamverzorgster en mevr. G.Rozing-Kuijper, weduwe van kleermaker Rozing op de hoek van de Kerkelaan.

10 Wed.P.J.Bakker-van der Hert, kantoorbediende.Dit huis is weg.

8 Wed.M.Haringhuizen-Nap.

6 C.H.Swart, vertegenwoordiger

4 T.Balk en B.C.Butter, kapper, later naar de Stationsweg.

Aan de andere kant van de Kerkelaan:

2 Klaas Koomen en Puck Koomen-Lamar. Inwonend G.Sickinga, onderwijzeres. Het huis heet de Specht. Klaas was reizend etaleur, maar werd bekender als artiest. Klaas is in 2013 overleden, Puck, die in oktober 2017 93 jaar hoopt te worden, is nog steeds actief bij Falkland (laatste gegevens van Wim Boddeke).

.


De Kennemerstraatweg.

Oostzijde, vanaf 't Groentje richting Alkmaar:

366 J.Renes, slager. Inwonend N.Dam, slagersknecht. Later slagerij Ab Kaan.

364 (een bovenwoning) G.C.Langelaar, slager, daarna mevr.H.Schermer-Vester en nog weer iets later J.L.I. Beekman.

362 C. Vennik, kruidenier. Later sporthuis Helling.

360 Piet Klopper, coiffeur.

358 K.Hoekstra, banketbakkerij en chocolaterie. De opvolger van Jan Over.

356 C.Brouwer, caféhouder van de Rustende Jager. Inwonend A. Koudijs.

354 D.P.Brouwer en mevr. S.Nap-Brouwer

352 Homerus H.V.M. Schermerts, papierbewerker, analinedrukker en manufacturier.

350 P.D.Snaauw, timmerman. Inwonend W.Beye. Dit pand is gemeentelijk monument.

348 Wed.W.de Geus-Wijhenke, later Ds.H.W. Bloemhoff.

346 Hr. en mevr.D.Visser- van Steeg, later M.P.Zoons, seiner bij de Kon.Marine.

344 Hr.en mevr.G.Fris-Eekhof en A.M.Timmermans.Later Joop Jansen (electricien).

342 P.A.H.Muller, schoenmaker en L.C.Drost-van Halewijn.

Daarna A.van Grijspaarde, ook schoenmaker.Daar weer na de fam.E.Molenaar. Een van de zoons is "Pierik".

338 A.Jonkman, later G.Langeveld.

336 P.Zwaag, electrotechnicus en radiohandel

334 Het Postkantoor, later kantoor van P.Zwaag.

332 Hr. en mevr.N.Brouwer-de Vries, kantoorhouder P.T.T.

Dochter Wijnie. Inwonend Wed.W. de Vries-Pijper.

330 K.Zwart, fotgraaf. Daarvoor mevr. G. Koster-Schermerhorn. Na Zwart fotograaf H.A. Gelderblom.

328 B.van der Laan, uitgever en C.van Helsdingen, wijkverpleegster. Gemeentelijk monument.

326 J.A.Beekman, inspecteur "Noorderpers", later J.G. Nijman

324 J.van den Kommer, later A.L. Bellekom, ambtenaar P.T.T.

322 Joan Praetorius, kunstschilder en de eerste modeontwerper in Nederland.Dit huis is verdwenen en vervangen door nieuwbouw.

320 Kl.de Bakker, vertegenwoordiger en N.Staartjes-Kobes, huishoudster

318 Wed.M.van der Molen-Wagemaker, daarna Wed. C. Wezel-Wagemaker. Gemeentelijk monument.

Op de plaats van de huizen 306 en 308 stond voorheen café Zomerlust van de fam.Helder. Het is in 1938 gesloopt.

Op de plaats van het huis met nr.298 stond café de Nachtegaal van P.Roozing, daarvoor IJsbrand Blokker.Hier werden vaak openbare verkopingen gehouden, men noemde dat Boelhuis. Het pand is in 1954 gesloopt.

Kennemerstraatweg oostzijde, vanaf slager Renes aan 't Groentje, dat behoorde namelijk tot de Kennemerstraatweg:

368 Jan Slooten, sigarenmagazijn

370 Cor Schoen Sr., kruidenier

372 J.Jonker, bakker, daarvoor K.Hoogvorst en J.Woutersen (belastingambtenaar)

374 Ds.Bloemhoff, de Pastorie

376 Arie Klaase, groenten, vis en conserven. Inwonend A.C.Godijn, dienstbode

378 P.v.d.Molen, later D.A.J.van der Borg, kaartcorrector bij de Kon.Marine

Op de Pastorie na zijn deze panden verdwenen.

Kennemerstraatweg vanaf 't Groentje:

380 Dr.D.W.L.Hoekstra (dit doktershuis is verdwenen)

382 Politiebureau. Het Roode Huis.Villamonument

384 Mevr.G.Bruul-Lont, weduwe van gemeentesecretaris W.Bruul. Inwonend John en Rie Stevens.Gemeentelijk monument.

386 E.D. en J. Le Mair, manufacturen. Later babyhuis van der Wind. Gemeentelijk monument.

388 Fa. Nuyens, bloemenzaak. Daarvoor respectievelijk Schouten en Koger, ook met bloemen. Daarna kapsalon van F.J.van Eikeren.

390 A.Stet, electriciteitszaak. Daarvoor A.B.de Rooij.

392 Gijs van Steeg, aannemersbedrijf. Gemeentelijk monument.

394 Piet Kooyman, daarvoor hr. en mevr.Burger-Akkerman. Gemeentelijk monument

396 Piet van Steeg, timmerman. Gemeentelijk monument.

398 Piet H. Kieft, schilder. Gemeentelijk monument.

400 Mej.C.D. Zoomer, kostuumnaaister en mej. A.M.Zoomer, winkeljuffrouw. Gemeentelijk monument.

402 Jacob Klerk, melkslijter. Later Droka drogisterij

404 J.J.Korstanje, woninginrichting en stoffeerderij

406 J.A.Brink, slagerij. Daarvoor slager Roovers

408 P.C.Overtoom, sigarenmagazijn.Later Th.M.Kuijper, tabaksdetaillist

410 Piet Wijn, smederij. Daarvoor D. Bos.

412 A. van der Cingel, tuindersknecht. Daarvoor de fam.L.E.Stuveling.

414 Dirk Kieft, schildersbedrijf

420 A.P.Kaandorp, bakkerij. Daarvoor resp. de Nijs en Spil.

422 A. Spil, voorganger van Kaandorp.

Vanaf nr. 400 zijn deze panden verdwenen.

Kennemerstraatweg westzijde vanaf de Witte Kerk richting Kerkelaan:

97 "de Oude Herberg", J.P. van den Kommer, daarvoor Jac.van Gemeren. Na v.d.Kommer in 1952 Chris Jansen.

95 Jb.van den Kommer Sr., garagehouder en rijwielhandelaar, later B.L.J.Vosse en Vingerling.

93 H.J.Natzijl, rijwielhandel en huishoudelijke artikelen.

Dit pand is samengevoegd met nr.95.

91 Jb.Swart, banketbakker en daarboven A.Krul. Voor Swart Piet Zander, banketbakker en daarbij inwonend H.J.Rol, reiziger. Na Jb.Swart bakker Boonacker.

89 D.Middelbeek, de voorganger van bakker Zander en mevr.Middelbeek-Schermerhorn. Later E.J.Koning.

87 D. de Jager, bloembollenexporteur, later mevr.C.de Jager-Grinwis.

85 Overste b.d. J.van Wamel, daarvoor Wed.K.Honig-Dikker.

83 Mevr.N.Kostelijk-Ootjers, weduwe van Teunis Kostelijk, jarenlang gemeenteraadslid, later G.F.H.Coreen.

81 Mevr.Akkerman-Govers, weduwe van J.Akkerman, voormalig wethouder en loco burgemeester. Hierbij in mevr.T.Kwak-Oudejans.Het huis heet "De Rank". Gemeentelijk monument.

79 R.C.J.Bammens, handelsagent en C.M.Bammens-Kaijk.

77 W.A.Broekhuijzen en mevr.C.P.Peeman-Broekhuizen. Daarvoor P.Kluitman, boekhandelaar. De huizen 79 en 77 vormen samen een dubbel woonhuis, genaamd "De Vischkom".

75 Jan Koning, kruidenier

73 J.A. de Groot, manufacturier.

71 Jaap Hoogland, schildersbedrijf. Na 1952 werd dit pand het massage instituut annex sauna van Hoogland.Tussen de Groot en Hoogland had de wed.Hoogland (moeder van Jaap)  jarenlang een sigarenwinkeltje.

67 G.J.Pranger, slagerij, later Jan "Ossie"Pranger.Het pand is in 1970 gesloopt.

Kennemerstraatweg westzijde vanaf het Gemeentehuis richting Limmen:

99 Barend Harreveld Sr., rijwielhandel, later Piet van Raalte.

101 P.A.C.Nieuwpoort, schildersbedrijf annex lijstenmakerij.

103 J.Koomen, "Koomen's Modes".

105 J.C.Zander, garagehouder. De garage bestaat nog steeds op deze plek.

107 J.Rus Czn., later C.J.Rus Jzn., bakkerij, later Koos Jonker.

109 D.Bakker, boekhandel annex drogisterij. Later supermarkt B.en W. 

111 Bob Jansen, Warenhuis Jansen.

113 J.Jansen, vader van Bob, eveneens Warenhuis Jansen.

115 Ys van de Blom, boven de winkel van Albert Heijn, die hij beheerde.

117 Piet Korstanje, woninginrichting en stoffeerderij.

119 W.Buis, dierenspeciaalzaak en hengelsport.

121Jud. Good

123 M.A. Kwast-Bos.

125 H.Schong, vishandel.


Dokterslaantje.

Vanaf 't Groentje, zuidzijde:

1 Ed. Bos, ziekenfondsbode

3 Chr. A. van Opzeeland, wegwerker N.S., inwonend E. Sol, granietwerker. Daarvoor G. Faber, stucadoor.

5 Siem Bruin, militair chauffeur, later naar de Heerenweg.

noordzijde:

2 J.G.F.van Coolegem, stationsambtenaar. Daarvoor N.J. Speur, van 1934-1939.

4 J.N.E. Bakker, veehouder, en mevr.D.Bakker-de Geus.

Aan de panden op 1 en 3 is nu nog enigszins te zien, dat het van oorsprong oudere behuizingen zijn.

Op deze luchtfoto zijn het Dokterslaantje en de Burenweg goed zichtbaar. Hij is van enige jaren later dan de basisfoto, want er is al wat nieuwbouw bijgekomen. Het huisje achter de pastorie, tegenover Bos, zou nog het huisje kunnen zijn waar Nico Speur en Sanna Klaver gewoond hebben (hier in de jaren '30 samen voor het huisje). Het is in de jaren vijftig verdwenen, om plaats te maken voor de bungalows die daar gebouwd werden.


Van Doornstraat.

(tot 1948 Willibrordusweg), vanaf Jan Veenis op de hoek van de Raadhuisweg en de Heerenweg en parallel lopend aan de laatste in zuidelijke richting:

2 H.Rem, handelsreiziger, inwonend onderwijzeres juffr. Klein Poelhuis. Later C. Baltus, grondwerker en vanaf 1963 tandartspraktijk H.J. Dijkman.

2a Wed.J.Pilkes-Bus (Jansje Bus). Vrij gauw na 1950 is dit huisje al gesloopt.

4 Dirk de Groot, smakelijk roggebrood uit eigen bakkerij.Kort na 1950,  bakkerij A.W.Buisman

8 Wed. B.J. Koopman-Jansen. Daarna H.A. de Rooij, loodgieter, en L.de Rooij-Rigter

10 Jac. N. de Goede, kabellegger bij het G.E.B.en L. de Goede-Buiten.

12 A.M.de Kruif, cacaobewerker bij Ringers.

14 Dirk Bood ex veehouder en Jan Bood. Een huis met een serre waarin allerlei dieren waren gehuisvest.

Tegenover deze huizen, achter tegen het pand van kruidenier Ouwendijk van de Heerenweg aangebouwd:

1 Karel L.Schulp, monteur annex taxichauffeur. Inwonend Wed.G.Ruis-Timmer

Het pand van Rem op nr.2 is nog als zodanig herkenbaar, de rest is verdwenen.


Raadhuisweg.

aan de noordzijde van de kerk, vanaf de Oude Herberg:

1 Klaas Zander, grootvader van Nico Zander, garagehouder. Daarna Chris Jansen, uitbater van de Oude Herberg.

2 Jan en Lien Pronk. Jan Pronk was wereldkampioen wielrennen bij de profstayers.

3 J.van Gemeren, daarna H.G.Kooter en Cor Bakker. Op dit adres begon Joh. Jansen voor W.O.2 zijn loodgietersbedrijf

Deze huizen staan er nog (wonder boven wonder).

Raadhuisweg aan de zuidzijde van de kerk, vanaf het Raadhuis:

 6 Thomas Geertsma, gemeenteveldwachter. Iets later Siem Ploeger van de Holleweg, Gemeente timmerman.

7 Fa. Joh. Jansen, loodgieter en electriciën

8 D. Keppel, manufacturen

9 Wed. K. Salomons-Maarleveld. Iets later IJssalon Blakborn

10 Arie Keuris, slager. Later Piet Keuris en Jan Pranger

11 S.B. Boerma, schoenmaker. Later Ab Boerma.

12 Reyer Roos, zuivelhandel. Later Jan Roos.

13 C.Vader, drogisterij. Daarna Ruud Bakhuijsen.

14 Jan Veenis Jr., kruidenier. Later sporthuis Helling.

De huizen op 6,7,8 en 14 zijn verdwenen. De andere panden zijn alleen nog afzonderlijk te herkennen als je naar de daken kijkt.


Burenweg.

Zuidzijde, vanaf de Nic.Beetsweg:

7 E.Bont, later W.C.Spaan, melkboer.

9 L.Bos, daarna L.Spaans en daar weer na P.Spaans.

11 A.Th.H.Jurgens, ambtenaar P.T.T., later F.Bruin.

13 G.W.van de Pol, incasseerder en violist.

15 J.Mooij, monteur P.T.T., daarvoor Jb.Relk, opperman.

17 J.Hoogvorst, reiziger.

19 A.Bruin, zuivelbereider.

21 Ak Ploeger, los arbeider, daarna mej.M.J.Verhage.

23 G.Jonker, kantoorbediende.

25 M.C.Bakker, los arbeider.

27 W.Burger, koopman.

29 H.van Gent, wachtmeester Rijkspolitie.

31 G.Blom, metaalbewerker.

33 Mej.C.J.H.Schurink.

Burenweg noordzijde vanaf de Nic.Beetsweg:

2 J.Spaan, veehouder, boerderij op de hoek met de Nic.Beetsweg. Later stond hier een gymnastieklokaal.

6 Cor Spaans, postbode en turnoefenmeester.

8 F.Bruin, opperman-steigermaker, later Dirk Bakker.

10 J. van der Veen, metaalbewerker.

12 Mej.M.Bier

16 Dirk de Bakker, metselaar.

18 W.Heertjes, machinist.

20 Ate de Vries, vertegenwoordiger, later J.Fekkes.

22 C.N.Troostheide, bankemployé

24 K.A.Klugt, rijwielbewaarder.

 Willibrordusweg.

Vanaf de Heerenweg richting Kerkelaan:

Linkerzijde:

13 Dirk de Groot, voormalig bakker van de van Doornstraat

? Het Dorpshuis, daarvoor de woning voor het schoolhoofd.

? De Nic.Beetsschool.

7 C.Kuiper, magazijnbediende.

1 Ab Boerma, schoenhersteller.Foto boven: dit is het eerste stukje van de Willibrordusweg. De fotograaf staat met zijn rug naar de Schoollaan toe, dus de vermelding op de ansichtkaart is eigenlijk onjuist. Het huis rechts is van Dirk de Groot, Willibrordusweg 13. (Afbeelding uit de collectie van Ruud v.d. Aakster).

Rechterzijde:

14 M.J.P.Zoons, metaaldraaier.

12 G.C.Wieringa, employé P.T.T.

10 A.Hulzebos, controleur Econ.Contr.Dienst.

8 Wed.W.Dicker-Stolp en W.Dicker, automonteur.

6 C.Koning

4 C.Koenders, schoorsteenveger en glazenwasser.

2 J.Moll, chemicus.


Schoollaan, zijstraat van de Willibrordusweg.

Zuidzijde:

2 Mevr.A.Kesler-Ruiter.

4 A.Greeuw, melkboer, vader van Piet en Arie Greeuw. Later J. Dronkers en Piet Zonneveld.

8 Dirk Harder, schilder en mevr. M. Harder-Vennik.

10 Joop Groenland, timmerman-aannemer. Daarvoor timmerman Aadriaan Groot.

12 F.H.Beudeker, eerst meubelmaker, later kaasmaker. Die meubelen viel niks in te verdienen, zei hij (aanvulling van zijn kleinzoon Tom Beudeker).

14 C.Kroonenburg, los arbeider. Inwonend P.A.Janssens, vertegenwoordiger.

Tegenover deze huizen, aan de noordzijde:

Het gymnastieklokaal "Kunst en Sport", later Asta theater.

De gemeente werkplaats met de brandweerkazerne. Hierbij stond een hoge mast om de brandslangen aan te laten drogen.

Alles langs Willibrordusweg en Schoollaan is verdwenen.

Nicolaas Beetsweg, oostzijde, vanaf de boerderij van Spaan op de hoek van de Burenweg:

54 P.Spaans, brandstoffenhandel, later Luit Spaans.

52 Chris F. ter Buurkes, smid

50 H.E. Oostendorp, beambte Ned.Bank, gemeenteraadslid, schrijver van o.a. Het Straatnamenboek van Heiloo.

48 Dirk Bakker, metselaar

46 C.A.Diemeer, chauffeur, later F.K.J.J.Raadsheer.

44 C. v.d.Brugge, later L. de Jong

42 Cor Schut, wachtmeester der Rijkspolitie

42a mevr.G.Frans-Wagenaar, veehoudster. Boerderij ligt iets van de weg af. Later Jaap Frans.In 1968 gekocht door de gemeente en afgebroken om plaats te maken voor Plan Oost

40 A.Mes, bakker/broodbezorger

38 P.J.Swart, later G.Kalverdijk

36 P.J.Modder, vertegenwoordiger, later C.Schoen Sr. van 't Groentje.

Nicolaas Beetsweg, westzijde, vanaf 't Groentje:

71 V.Huisman, melkslijter. Daarvoor C.K.Laarkamp, ook melkslijter. Na Huisman W.van Leeuwen.

69 R.Vos, daarna mej.H.Vos en Piet Bruin.

67 N.D.Dissel, opzichter

65 P.Mors, chauffeur

63 L.Spaans, metselaar, later G.M.van Rooy

61 P.Bakker

59 Wed.R.Speur-de Haas, later Jan P.Zwaan

57 T.H.Huyzer, later mevr.H.A.J. van Schenk-Brill

55 H.J.G.Hondelink, later W.Roozendaal

53 R.D.Leeuw, agent incasseerder

51 D.Blom, landarbeider

49 C.Snip, rijwielhersteller

47 S.Pranger, bakker, opvolger van C.Klopper Jr. Na Pranger F.H.van Weelderen (nu Jan van Tiel)

45 J.Bruin en P.Bruin, fabrieksarbeiders,later D.W.Brouwer

43 C.Wagenaar, arbeider, later J.Waag

41 R.Lodder, kleermaker

39 G.Piekart, kelner

De panden van 71 t/m 59 zijn verdwenen.

Hieronder volgt de laatste bijdrage v.w.b. de invulling van het centrum van Heiloo aan de hand van de luchtfoto van omstreeks 1950. Alles bij elkaar opgeteld zijn er sindsdien wel heel wat oude behuizingen verdwenen.We vragen ons af, of er met wat meer fantasie niet wat meer bewaard had kunnen blijven.

Van der Veldenstraat, verbindingsweg tussen Heerenweg en Holleweg. Vanaf huize Mon Repos aan de Heerenweg, aan de zuidzijde:

2 H.A.Molde, kapper, begin jaren 50 geëmigreerd

4 J.A.Ranzijn, timmerman

6 C.van der Werff

8 Wed.E.v.d.Berg-Hovestad, sigarenmagazijn, bibliotheek

10 C.Mulder, kraandrijver

Aan de noordzijde:

Eerst de drukkerij die bij boekhandel Deutekom hoorde, dan:

3 Bouw A.van Dijk, loodgieter

5 Th.Pater, monteur

De laatste 3 panden zijn weg.

Holleweg, oostzijde, vanaf gymzaal Kunst en Sport, later Asta theater:

6 H.Moerman, stoffeerder

8 F.Bruin, betontimmerman

10 -

12 J.Hoogerduijn, rijksambtenaar

14 L.van der Linden, fabrieksarbeider

16 D.P.Modder, arbeider N.S.

18 M.P.Ineveld, kantoorbediende

20 H.van Urk, ambtenaar

22 G.J.Molenaar, metselaar

24 J.P.Oorthuijzen

26 J.Asjes, vernisser

28 W.Laan, koopman (o.a. ijs)

30 Jac.Speur


32 Wed.A.E.de Lange-van Foreest en dochter A.E.de Lange, wijkverpleegster. Gemeentelijk monument (foto hiernaast).

34 -

36 E.L.M.van den Heuvel

38 Jb.Baas, stempelmaker

40 J.Groot, besteller PTT

42 F.Ooteman, blikbewerker

44 M.J.de Groot, stoffeerderij en woninginrichting


Holleweg 32. Foto Frans Speur

De huizen van 6 t/m 30 zijn verdwenen, evenals gymzaal Kunst en Sport, later Asta theater. Aan het huis op 32 (zie foto) is niets veranderd, 36 t/m 44 zijn verbouwd.

We hopen zo de meeste bewoners van het centrum van Heiloo, uit het begin van de jaren 50, weer hun plaats in het dorp te hebben laten innemen.Voor het overgrote deel zal daarbij  het woord postuum wel van toepassing zijn.

Jan de Gruijter._______________