Taiyuan
Baling
Fengxian
Xianglin
Wenshu
Lianhua
Jiufeng Qin
Tianyi
Chengtian
Chuanzong
Yuantong
Yang Wuwei
Wang Yanbin
Luohan
Longji
Qingxi
Tianping
Tiantai
Chongshou
Baoci
Baoen
Chinese Chan Masters--The
Chart--
Chinese pinyin--oshobob The
Living Workshop.net  

From Gautam Buddha to the Chinese
Zen masters to Japan, c. 1300
Keizan
Koho
Muso
Dasui
Baoshou
Jingzhao
Xita
Lingyun
Japanese Soto Zen
c. 1300Japanese Rinzai
Zen--Branch 2
c. 1290Japanese Rinzai Zen--Branch 3
c. 1260


Japanese Rinzai
Zen
Branch 4
c. 1260
A                    B                    C                    D                    E                    F                    G                   H                    I                    J                    K                     L                    M                    N                    O                    P                    Q                     R                       S                      T                     U                     V                     W                    X                     Y                    Z
1234567891011121314151617181920
Yunmen
Xiyuan
Fenyang
Langye
Changshui
Kaifu
Yuelin
Foyan
Zhu'an
Taego (Korea)
Korean Son
Taiping
Huqiu
Ying'an
Baoning
Dagui
Yun'an
(Baofeng)
Doushuai
Juefan
Daoyu
Shexian
Fushan
Mi'an
Po'an
Wuzhun
Enni Ben'en
(Shoitsu Kokushi)
Japan
Yunyan
Xutang
Nanpo Jomyo
(Daio Kokushi)
Japan
Myocho
(Daito Kokushi)
Wuming
Lanxi
(Daikaku)
Japan
Daguang
Luopu
Qinglin
Longya
Shushan
Yuezhou
Tongan Daopi
Tongan Guanzhi
Liangshan
Dayang
Xingyang
Touzi
Tiantong Zhongjue
Xuedou
Zhijian
Dogen
(Japan)
Baofeng
Bimen
Qingzhou
Daming
Wangshan
Xueyan
YeluJapanese Rinzai Zen--Branch 1
c. 1200