Gaigin's Japanese Art Swords


 

Sukashi Tsuba

Saotome tsuba


 

Yagu tsuba


Yamakichibei tsuba


Hoan tsuba


Namban tsuba


Bizen Yoshiro tsuba


 

Tosho tsuba Muromachi period.


 

Tosho school tsuba Muromachi period.


 

Ito school tsuba late Edo period.


 

Early Kyo Sukashi tsuba Muromachi period.


 

Ko Shoami tsuba Muromachi period.


 

Ko Shoami tsuba Muromachi period.


 

Kanayama tsuba, Momoyama period.


 

Kanayama tsuba, late Muromachi period.

 

Shoami tsuba Muromachi period.


 

Owari tsuba Muromachi period.


 

Kanayama tsuba Edo period.


 

Kyo sukashi tsuba early Edo period.


 

Kyo sukashi tsuba early Edo period.


 

Owari tsuba early Edo period.


 

Very powerful Akasaka school tsuba, late Muromachi period.


 

A very elegent and delicate Akasaka tsuba Momoyama period.


 

Higo school tsuba late Edo period.


 

Signed tsuba mid Edo period.


 

Very fine tsuba signed Masafusa, from the Bushu Ito school.