Gaigin's Japanese Art Swords


 

 


Gendaito 

New Kanetada Katana

       Kanemitsu Katana


ShinShinto  

 Yoshimasa Katana

 Tsunatoshi Katana


Shinto  

 Arihira O-Tanto - 2 NBTHK

 Akihiro Tanto


 Koto  

New Mounted Mumei Katana

New  Moritoshi Tanto - NBTHK

 Uda Kunimune Tanto

New Moriyuki Shoto - NBTHK

Kaneuji O-Tanto

Bizen Tachi with Horimono - Mounts


Tsuba        Fittings        Books        Msc. Items